Mariavieringen in Mariaveld 2018

Wij gebruiken Cookies om eventuele bestellingen mogelijk te maken.

Privacyverklaring(Klik)
Stacks Image 7

Wekelijkse vieringenZondag:
Iedere zondag om 9.30 uur H.Mis.
Eerste en derde zondag van de maand gezongen door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia
Op de tweede en vierde en eventueel de vijfde zondag van de maand is een Stille H.Mis of een gastkoor
Maandag:
Op de maandagavond wordt in de kerk de Noveen gehouden ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille.
Woensdag:
Door de week vindt er op de woensdagmorgen om 9.00 uur een H.Mis plaats in de Sacristie
Maria-feestdagen
Aangezien de kerk van Mariaveld-Susteren verheven is tot Zetel van de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen van de Wonderdadige Medaille vinden er door het jaar op Mariafeestdagen bijzondere diensten plaats.

MARIAFEESTEN1 januari
Feestdag van Onze Lieve Vrouw
Om 11.00 uur zal er een H.Mis opgedragen worden voor het heil van de parochie in het Nieuwe Jaar.

2 februari
Marialichtmis met Blasiuszegen, indien de viering op een door de weekse dag valt wordt er s’avonds om 19.00 uur een H. Mis gevierd.

Mei-maand
In de maand Mei zal in alle vieringen extra aandacht besteed worden aan het feit dat deze maand mei de Mariamaand is.

15 augustus
Maria ten Hemelopneming, idem als op 2 februari zal er door de week om 19.00 uur een H.Mis plaatsvinden.
Op de zondag het dichts bij de 15 augustus zullen in de viering van 9.30 uur de kruiden gezegend worden.

Oktober
In de oktobermaand, Rozenkransmaand, zal in de noveen extra aandacht besteed worden aan dit feit.

Lichtprocessie
Op de zaterdag voorafgaande aan de Kermis, 3e zondag van oktober, zal er een Lichtprocessie plaatsvinden door Susteren.
De Broederschap zal in deze processie het Genadebeeld van OLV Onbevlekt Ontvangen meedragen.
Voorafgaand aan deze Lichtprocessie zal om 19.00 uur een Plechtige H.Mis plaatsvinden.

28 november
Feestdag van de H. Catharina Laboure en van de Wonderdadige Medaille
Indien het feest valt op een door de weekse dag zal er om 19.00 uur een H.Mis plaatsvinden met aansluitend de mogelijkheid aan de kerkgangers om de reliek van de H. Catharina Laboure te vereren.

8 december
Hoogfeest Onze Lieve Onbevlekt Ontvangen.
Beschermvrouwe van onze Kerk en Parochie en ook Beschermvrouwe van het Bisdom Roermond