WONDERDADIGE MEDAILLE
Goedgekeurd en erkend door de H. Paus Pius X, op 8 juli 1909
664__160x90_de-wonderdadige-medaille


WAT VRAAGT HET LIDMAATSCHAP:

- De onbevlekte Maagd te eren door een christelijk leven en door het dragen van haar wonderdadige medaille.
- Een jaarlijkse, of eens voor het leven, zelf te bepalen bijdrage te betalen aan de Vereniging op rekeningnummer: NL87RABO0150202504, ten name van het RK Kerkbestuur O.L.V. Onbevlekt Ontvangen.

WAT GEEFT HET LIDMAATSCHAP:

- Voor alle leden (ook overledene) wordt het H. Misoffer opgedragen elke eerste zondag van de maand om 9.30 uur.
- Binnengekomen intenties worden iedere maandagavond om 19 uur tijdens de Noveen aanbevolen. Allen delen in de gebeden van de Priesters Heren Lazaristen en van de Dochters der Liefde.LID WORDEN VAN DE VERENIGING VAN DE WONDERBARE MEDAILLE ?

Wanneer u lid wil worden van de vereniging kunt u zich, door het invullen van uw gegevens, hier beneden aanmelden. U ontvangt daarna van ons een schriftelijke bevestiging.


Alert!