WONDERDADIGE MEDAILLE
Goedgekeurd en erkend door de H. Paus Pius X, op 8 juli 1909
664__160x90_de-wonderdadige-medaille


WAT VRAAGT HET LIDMAATSCHAP:

- De onbevlekte Maagd te eren door een christelijk leven en door het dragen van haar wonderdadige medaille.
- Een jaarlijkse, of eens voor het leven, zelf te bepalen bijdrage te betalen aan de Vereniging op rekeningnummer: NL87RABO0150202504, ten name van het kerkbestuur Christus Salvator.

WAT GEEFT HET LIDMAATSCHAP:

- Voor alle leden (ook overledene) wordt het H. Misoffer opgedragen elke eerste zondag van de maand om 9.30 uur.
- Binnengekomen intenties worden iedere maandagavond om 19 uur tijdens de Noveen aanbevolen.LID WORDEN VAN DE GEBEDSGROEP VAN DE WONDERBARE MEDAILLE ?

Wanneer u lid wil worden van de gebedsgroep kunt u zich, door het invullen van uw gegevens, hier beneden aanmelden. U ontvangt daarna van ons een schriftelijke bevestiging.


Alert!