PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Webwinkel “Wonderdadige Medaille” wordt beheerd door het
RK Kerkbestuur Maria Onbevlekt Ontvangen in Susteren-Mariaveld deel uitmakend van het ROOMS KATHOLIEK KERKGENOOTSCHAP NEDERLAND.

CONTACTGEGEVENS:
A: Marialaan 2, 6114 CR Susteren, T: 046-4491777, E: info@wonderdadige-medaille.nl
De Webwinkel “Wonderdadige Medaille” kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Webwinkel “Wonderdadige Medaille” , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Webwinkel “Wonderdadige Medaille” verstrekt. De Webwinkel “Wonderdadige Medaille” kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

-Uw rekeningnummer

- Uw IP-adres

WAAROM De Webwinkel “Wonderdadige Medaille” GEGEVENS NODIG HEEFT

De Webwinkel “Wonderdadige Medaille” verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast gebruikt De Webwinkel “Wonderdadige Medaille” uw persoonsgegevens om uw bestelling aan u te kunnen versturen.

HOE LANG De Webwinkel “Wonderdadige Medaille” GEGEVENS BEWAART

De Webwinkel “Wonderdadige Medaille” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden na twee maanden na de bestelling en betaling verwijderd.

DELEN MET ANDEREN

De Webwinkel “Wonderdadige Medaille” verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor eventuele elektronische betalingen wordt u automatisch door verwezen naar
“Mollie”(privacyverklaring)


 COOKIES


Wij gebruiken cookies om uw bestellingen mogelijk te maken.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK


Op de website van De Webwinkel “Wonderdadige Medaille” worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Webwinkel “Wonderdadige Medaille” gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@wonderdadige-medaille.nl.
De Webwinkel “Wonderdadige Medaille” zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De Webwinkel “Wonderdadige Medaille” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Webwinkel “Wonderdadige Medaille” maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Webwinkel “Wonderdadige Medaille” verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Webwinkel “Wonderdadige Medaille” op via
info@wonderdadige-medaille.nl. www.wonderdadige-medaille.nl is een website van De Webwinkel “Wonderdadige Medaille” De Webwinkel “Wonderdadige Medaille” is als volgt te bereiken:

adres:

Vestigingsadres:
Marialaan 2,
6114 CR Susteren,

T: 046-4491777,
E: info@wonderdadige-medaille.nl


Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30269644